mikkel@mojoadvice.dk


KOM PÅ KURSUS


De fleste kurser jeg holder, skræddersyr jeg til jeres specifikke målgruppe og jeres specifikke læringsformål. På den måde kan vi sammen sikre, at den investering og indsats et kursus kræver, får den ønskede effekt. 

Konflikthåndtering


Der er intet galt med at være uenige - tværtimod. Det er ofte igennem uenigheder, at vi udvikler os og ser andre perspektiver på verden. Men uenighed kan udvikle sig til mere eller mindre udtalte konflikter. Jeg tager afsæt i de konflikter, der plager jer, og klæder jer på til at håndtere dem. Værktøjskassen vi arbejder med kan bestå af aktiv lytning, samtaleteknik, forhandlingsteknik, konflikttrekant og konflikttrappe. 

Ledelse mod en stressrobust organisation


Det er organisationer, der skal være stressrobuste, ikke mennesker. Det er nemmest (og billigst) at arbejde med stress før stress bliver til sygemeldinger. Stresshåndtering i arbejdslivet handler om en grundlæggende forståelse af hvad stress er, og en organisationskultur, hvor man evner at tale om stress og press.

Ledelse af mennesker i projekter


Projektledelse lægger ofte fokus på planlægnings- og styringsværktøjer, modeller og software, men projektledelse handler også om at få mennesker til at samarbejde, koordinere deres bestræbelser på projektet og bevæge sig i samme retning. Kan du lede mennesker i projekter? Kom på 3 dages kursus i kommunikation, samarbejde og teamledelse i rammen af projektet.

Medarbejderinddragelse


Langt det meste jeg laver handler om at involvere mennesker og skabe ejerskab, få samarbejder til at fungere og skabe fællesskaber, samt samle erfaringer, holdninger og meninger og finde en fælles retning for eksempel i et strategiarbejde. Jeg kan designe en workshop eller et kursus, hvor vi arbejder aktivt med jeres medarbejderinddragelse, involvering af organisationen og undersøger og udvikler jeres fællesskab i organisationen. 

HVAD SIGER KURSISTERNE?

STRESSKURSUS


“Jeg fik rigtig meget ud af hele mindsettet omkring stress som et kontinuum og kurven er et stærkt samtaleværktøj.”


KOMMUNIKATIONSKURSUS


“Underviseren var god til at inddrage deltagerne og tilpasse indhold og program til deltagerne. God formidler og behagelig at være i rum med”

TEAMWORKSHOP


“Yderst kompetent og god til at facilitere. Venlig, inkluderende tilgang til deltagerne. God energi uden for meget teori og stillesiddende lytning."

GØR KURSER NOGEN FORSKEL?

De fleste kurser har desværre en meget lille effekt. Mange studier har påvist, at effekten af kompetenceudvikling ofte udebliver. Derfor gør jeg mig umage med at forstå jeres problemstilling og hjælper jer gerne med at analysere og kortlægge den. For at designe et kursus til jer, der har effekt i dagligdagen, skal jeg kende forudsætningerne og anvendelseskonteksten. Jeg har mange ting på hylderne, jeg kan sammensætte et kursus ud fra, men mine kurser bliver aldrig standardiserede metervarer. Det er mine kunder for vigtige til.