mikkel@mojoadvice.dk

Hvordan taler man om motivation med sine medarbejdere?


Taler vi nok om motivation i arbejdslivet? Eller er det et tabu på din arbejdsplads? Motivation er en ressource med direkte indvirkning på vækst, resultater og bundlinje. 


Hvorfor er det vigtigt at tale om motivation?

Måske skal jeg først svare på hvorfor, det er vigtigt, at du taler om motivation med dine medarbejdere. Opgaverne er der jo og skal løses, uanset om medarbejderne er motiverede eller ej. Men for det første er motivation en uvurderlig ressource for organisationen. Mennesker præsterer ganske simpelt mere og bedre, når de er motiverede. Motiverede medarbejdere løber med opgaven - og det gør jo immervæk ledelsesopgaven en hel del lettere. For det andet er vi som mennesker selv-refererende: vi forstår vores omverden og medmennesker ud fra os selv. Det kan føre til, at du kommer til at antage, at andre er motiverede af det samme som dig selv. Det fører ofte til fejlslutninger. Selvom grundstenene i motivationen er de samme, så varierer selve udmøntningen af det fra menneske til menneske.


Hvad er motivation?

Nu er du måske begyndt at spørge dig selv, hvad ordet motivation egentlig dækker over. Jeg plejer at læne mig op af en relativt bred definition på motivation: Motivation er svaret på spørgsmålet om, hvorfor mennesker gør noget snarere end intet og gør dette snarere end hint, samt hvilke mentale, fysiologiske og sociale processer, der relaterer sig til dette. Motivation har både psykiske, biologiske og sociale dimensioner og er først og fremmest et spørgsmål om ledelse, kultur og kollegialitet.


Den mest fremtrædende gren af motivationsforskningen er selvbestemmelses–teorien, som peger på, at autonomi, kompetence og tilhørsforhold udgør kernen af den indre motivation. Når aktiviteten er drevet af indre motivation er aktiviteten lyststyret, interessestyret og værdistyret. Det kan være, at vi finder opgaven spændende, interessant, udviklende, sjov eller underholdende. Indre motivation skal her først og fremmest forstås som indeholdt i aktiviteten og personens relation til denne - ikke indre i personen isoleret set. Man kan sagtens opleve, at repetitivt arbejde er drevet af en indre motivation.

Samtaler om motivation


Når vi taler om motivation kommer vi ofte intuitivt til at fokusere på belønning og straf. Særligt økonomiske belønninger på baggrund af resultater er praksis mange steder på arbejdsmarkedet. Men videnskaben peger på, at belønninger slet ikke er det, der motiverer os bedst. Tværtimod kan belønninger, der er eksterne i forhold selve opgaven (som fx en økonomisk bonus), til tider undergrave vores indre motivation. Nyere forskning viser for eksempel, at når motivationen ikke er relateret til opgaven, mindskes aktiviteten i den del af hjernen der tænker kreativt. Uden den kreative del tager vi ikke ansvar for opgaven - i stedet for at finde vej til den bedste løsning, bliver det blot en serie af hovedløse handlinger. For at booste motivationen i organisationen, skal ledelsen være i stand til at tale om motivation.


Ledere skal have en forståelse for motivation for at være i stand til at tale om det, men det hjælper gevaldigt, hvis der er en organisationskultur, hvor motivation er noget man taler om. Derfor skal man også rette sin opmærksomhed imod, hvor meget og hvordan, man taler om motivation i organisationen. Det behøver ikke nødvendigvis at være ved brug af ordet motivation. At tale om hvad der giver energi, passion og arbejdsglæde vil ofte kaste lys på motivationsfaktorer.


Som leder kan du starte med at drøfte følgende spørgsmål med dine medarbejdere:


  • I hvilke af dine opgaver oplever du, at din motivation er størst?
  • Hvordan oplever du det, når du er allermest motiveret?
  • Kan du se, hvordan dine kompetencer bidrager til vores kerneydelse?
  • Hvilke kompetencer bidrager du særligt med og føler du at vi andre er gode nok til at få øje på det?
  • Oplever du at have indflydelse i arbejdet? Hvordan oplever du det?


Derudover kan det være givtigt at fokusere på, hvordan man som leder eller kollega giver den rette anerkendende, positive, ærlige feedback.