Facilitering og udvikling af praksisnær læring

Transfer - eller det at komme fra læringskontekst til anvendelseskontekst - er en vanskelig manøvre. Jo tættere læringen kommer på praksis, jo bedre vilkår for transfer. Jeg udvikler og faciliterer praksisnær læring blandt andet i form af simulering og træning af kommunikative færdigheder.

Forandring af organisation og samarbejde

I en organisation er enhver stilstand lig med tilbagegang. Når I forfalder til at tro, at det I gør nu, er godt nok i fremtiden, så er I på gale vej. Jeg kobler strategier, direktiver, drømme og ideer med den virkelige verden, så jeres visioner for fremtiden udvikles, implementeres og bringer jer fremad. 

Strategiudvikling og implementering

Kloden kan brolægges med strategier, der aldrig er realiseret. Jeg tror på, at strategier bør udvikles gennem et bredt samarbejde i en organisation, så strategien tager afsæt i fælles forståelser og fælles ønsker. Top-down strategi virker sjældent - buttom-up er forankret i virkeligheden og flytter virkeligheden fremad.